Капчици мъдрост. Второ преработено и допълнено издание. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г., 190 стр.ISBN - 978-619-208-199-7, COBISS.BG-ID - 1291839204


Кръстева, Антония (2019) Капчици мъдрост. Второ преработено и допълнено издание. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г., 190 стр.ISBN - 978-619-208-199-7, COBISS.BG-ID - 1291839204 УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г., 190 стр.ISBN - 978-619-208-199-7


 В книгата се представят притчи и мъдрости от различни народности в сферата на ценностите, морала и духовното израстване на личността.
  Книга
 морал, ценности, притчи
 Издадено
  27534
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/