"Време е Господ да действа..." : Време на служение на тайнството Евхаристия


Делипапазов, Апостол (2000) "Време е Господ да действа..." : Време на служение на тайнството Евхаристия "Време е Господ да действа..." : Време на служение на тайнството Евхаристия Година на публикуване - 2000 COBISS.BG-ID - 1156914404, Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство : безплатно приложение към седмичното списание "Църковен вестник". ISSN 0324-1173. - LXXX, 5 (2000), с. 9-14


 
  Статия
 Литургия, евхаристия, Псалтир
 Издадено
  27518
 Апостол Делипапазов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/