Социални изследвания 2014, с. 91 - 110, /Комуникацията като ефективен метод за подобряване на груповите отношения/, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4


Стоянова, Стела (2015) Социални изследвания 2014, с. 91 - 110, /Комуникацията като ефективен метод за подобряване на груповите отношения/, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4 COBISS.BG-ID 1274242276


 
  Доклад
 
 Издадено
  27496
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/