Стоянова, Ст., /2003/, Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 121 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003


Стоянова, Стела (2003) Стоянова, Ст., /2003/, Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 121 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003 В. Търново : [Астарта], 2003 ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 социална работа
 
  27491
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/