Социалната политика в рамките на ЕО, Сборник с доклади от Национална научна конференция «Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)», В. Търново, 17-18 юни 2005. Ред. съвет доц. д-р М. Димитров и др.: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», В. Търново, с. 213–215 с. ISBN-10: 954-524-501-8, ISBN-13: 978-954-524-501-5 213 (COBISS.BG-ID 1046026980)


Стоянова, Стела (2005) Социалната политика в рамките на ЕО, Сборник с доклади от Национална научна конференция «Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)», В. Търново, 17-18 юни 2005. Ред. съвет доц. д-р М. Димитров и др.: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», В. Търново, с. 213–215 с. ISBN-10: 954-524-501-8, ISBN-13: 978-954-524-501-5 213 (COBISS.BG-ID 1046026980) Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий", ВТ, 2006, ISBN 10 954 501 8 ISBN­13: 978­954­524­501­5 (COBISS.BG-ID 1046026980)


 Социална политика
  Доклад
 социална политика
 Издадено
  27476
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/