Социална работа в група от диабетноболни,сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, 195–198с.ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380


Стоянова, Стела (2005) Социална работа в група от диабетноболни,сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, 195–198с.ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380 Горекспрес, С., ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380


 
  Доклад
 социална работа


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  27475
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/