"Социална отговорност и корпоративна идентичност на организацията", с. 28-36 "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4


Стоянова, Стела (2008) "Социална отговорност и корпоративна идентичност на организацията", с. 28-36 "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 издател "Общество и знание", СФ, 2008, ISBN 976 954 416 195 6


 Книга е първата, издадена в България като фундамент за създаването на специалност "Предприемачество в социалната сфера" във Великотърновски университет
  Част от книга / Глава от книга
 Социално предприемачество


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  27474
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/