“Търновската епархия по време на Балканските войни”


Русанов, Росен (2004) “Търновската епархия по време на Балканските войни” Велико Търново, Сборник материали от Международна научна конференция в чест на Ангел Давидов , 13 - 14.12.2002 г. , (с.527-536.) ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID - 1042554084


 Текстът анализира състоянието на Търновската епархия по време на Балканските войни
  Статия
 Църква, общество, схизма, Балкански войни


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  27456
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/