Създаване на 4-та (Карловска) Пещерска дружина.


Дончев, Антон (2019) Създаване на 4-та (Карловска) Пещерска дружина. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2019, с.235-238. ISSN: 978-619-208-125-6.


 
  Статия
 
 Издадено
  27448
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/