Примерен начин за стопанисване на здравноосигурителната система в република Словакия и социалния ефект върху семействата, грижещи се за диабетноболни, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, 52–63 с, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652


Стоянова, Стела (2005) Примерен начин за стопанисване на здравноосигурителната система в република Словакия и социалния ефект върху семействата, грижещи се за диабетноболни, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, 52–63 с, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 София : ГорексПрес, 2005 Език - български ISBN - 954-616-145-4 COBISS.BG-ID 1043239652


 Социални проблеми и социална работа.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  27439
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/