Проблемите за схизмата и за единството на българската църква в навечерието на Балканските войни


Русанов, Росен (1999) Проблемите за схизмата и за единството на българската църква в навечерието на Балканските войни Духовна култура, София, Синодално издателство, 1999, кн. 4, с. 14-23; COBISS.BG-ID – 1142144228


 В текста е анализирана борбата на БПЦ да излезе от междуцърковната изолация, в която е поставена от схизмата обявена от Константинополската пактирашия. Прави се преглед на сложните дипломатически ходове със съседните балкански православни църкви непосредствено преди Балканските войни
  Статия
 Църква, общество, схизма, Балкански войни


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  27419
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/