"Проблеми на религиозното образование в България през 30-те години на 20 век".


Русанов, Росен (2001) "Проблеми на религиозното образование в България през 30-те години на 20 век". Сборник Религиозното образование и гражданското общество, В. Търново, издателство Faber, 2001 , с.157-169, ISBN 954-775-036-4, COBISS.BG-ID – 1140076260


 Статията аналириза проблемите и успехите на църковното образование през 30-те години на 20 век. Активизирането на социалистическата пропаганда и реакцията на българското духовенство.
  Статия
 Църква, общество, образование, социалистическа пропаганда


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  27417
 Росен Русанов

1. Тютюнджиев, И. Търновският епископат XII-XXI в.; Велико Търново, Издателство „Ровита,” 2007, с. 383. ISBN - 978-954-8914-22-2, COBISS.BG-ID - 1227418340 Цитирано от: Русанов, Р. "Проблеми на религиозното образование в България през 30-те години на 20 век". В. Търново, 2001, Издателство Faber, Сборник Религиозното образование и гражданското общество, с.158, ISBN 954-775-036-4, COBISS.BG-ID – 1140076260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/