"Великата френска буржоазна революция, управлението на Наполеон и Римокатолическата църква"


Русанов, Росен (1997) "Великата френска буржоазна революция, управлението на Наполеон и Римокатолическата църква" Духовна култура, София, Синодално издателство, 1997, кн.6, с. 19-27 COBISS.BG-ID – 1137189348


 Анализирани са фактите и тенденциите в сблъсъка на революционните и църковните идеи, как те се еволюират във времето
  Статия
 Велика френска буржоазна революция, Наполеон, Римокатолическата църква


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  27416
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/