История на българския език. Велико Търново : УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 1992, 343 с. ISBN 954-524-007-5; COBISS.BG-ID 1024573924


Харалампиев, Иван (1992) История на българския език. Велико Търново : УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 1992, 343 с. ISBN 954-524-007-5; COBISS.BG-ID 1024573924


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  27405
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/