Развой на говоримия български език. - В: История на българския език. Велико Търново: Фабер, 1999, с. 41-201. ISBN 954-9541-32-0; COBISS.BG-ID 1034604516


Харалампиев, Иван (1999) Развой на говоримия български език. - В: История на българския език. Велико Търново: Фабер, 1999, с. 41-201. ISBN 954-9541-32-0; COBISS.BG-ID 1034604516


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27404
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/