Няголова М. Д. (2019) Вклад Л. И. Анцыферовой в изучение истории французской психологии XX века. Методология, теория, история психологии личности. Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019, С. 291 – 299. ISBN 978-5-9270-0397-6


Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Вклад Л. И. Анцыферовой в изучение истории французской психологии XX века. Методология, теория, история психологии личности. Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019, С. 291 – 299. ISBN 978-5-9270-0397-6 гр. Москва, Руска федерация


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  27402
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/