Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. – В „Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания“, Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0383-0 с.48-73


Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. – В „Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания“, Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0383-0 с.48-73


 
  Студия
 
 
  27396
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/