Корпоративна социална отговорност”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с.46-55


Тодорова, Теодора (2008) Корпоративна социална отговорност”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с.46-55


 
  Доклад
 
 Издадено
  27395
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/