Опитът на Германия и Австрия по прилагане на КСО”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с. 55-67


Тодорова, Теодора (2008) Опитът на Германия и Австрия по прилагане на КСО”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с. 55-67


 
  Статия
 
 Издадено
  27394
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/