Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие.- Информационен бюлетин по труда,2008 г. изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с. 66-73 ISSN - 1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2008) Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие.- Информационен бюлетин по труда,2008 г. изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с. 66-73 ISSN - 1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 Издадено
  27393
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/