Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие”, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с. 66-73


Тодорова, Теодора (2008) Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие”, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с. 66-73


 
  Доклад
 
 
  27393
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/