Линията на бедност за 2012 г Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.12, с. 21-24; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


Тодорова, Теодора (2011) Линията на бедност за 2012 г Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.12, с. 21-24; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


 
  Доклад
 
 
  27392
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/