Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 02, стр. 25


Тодорова, Теодора (2014) Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 02, стр. 25


 
  Доклад
 
 
  27391
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/