Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество. - Информационен бюлетин по труда, 2014 г., кн. 02, стр. 25, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2014) Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество. - Информационен бюлетин по труда, 2014 г., кн. 02, стр. 25, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 Издадено
  27391
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/