Социалните предприятия в България - иновативен модел за заетост и социално включване. База данни Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 08, стр. 23


Тодорова, Теодора (2014) Социалните предприятия в България - иновативен модел за заетост и социално включване. База данни Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 08, стр. 23


 
  Доклад
 
 
  27390
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/