Социалните предприятия в България – иновативен модел за заетост и социално включване. - Информационен бюлетин по труда, 2014, бр.8, с. 23-31.; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2014) Социалните предприятия в България – иновативен модел за заетост и социално включване. - Информационен бюлетин по труда, 2014, бр.8, с. 23-31.; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 Издадено
  27390
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/