Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков)


Петров, Димитър (2003) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков) Международна конференция-ВТУ”Св.св. Кирил и Методий ”, В.Търново


 -
  
 -
 
  2739
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/