Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 02, стр. 29


Тодорова, Теодора (2015) Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 02, стр. 29


 
  Доклад
 
 
  27389
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/