Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност. - Информационен бюлетин по труда, 2015 г., кн. 05, стр. 18-28,ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2015) Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност. - Информационен бюлетин по труда, 2015 г., кн. 05, стр. 18-28,ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 Издадено
  27388
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/