Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 05, стр. 18


Тодорова, Теодора (2015) Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 05, стр. 18


 
  Доклад
 
 
  27388
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/