Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03, стр. 17


Тодорова, Теодора (2016) Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03, стр. 17


 
  Доклад
 
 
  27387
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/