Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 12, стр. 21


Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 12, стр. 21


 
  Доклад
 
 
  27386
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/