Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. - Информационен бюлетин по труда, 2016 г., кн. 12, стр. 21-27; ISSN 1312-9503, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. - Информационен бюлетин по труда, 2016 г., кн. 12, стр. 21-27; ISSN 1312-9503, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 Издадено
  27386
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/