Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 02, стр. 33


Тодорова, Теодора (2017) Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 02, стр. 33


 
  Доклад
 
 
  27385
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/