Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, ISSN 2603-5073, с.13-27


Тодорова, Теодора (2019) Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, ISSN 2603-5073, с.13-27


 
  Доклад
 
 
  27381
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/