Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.10, с. 16-27; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


Тодорова, Теодора (2010) Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.10, с. 16-27; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


 
  Доклад
 
 
  27380
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/