Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност. - Информационен бюлетин по труда, 2010 г.,бр.10, с. 16-27; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2010) Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност. - Информационен бюлетин по труда, 2010 г.,бр.10, с. 16-27; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 
  27380
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/