Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев)


Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев) Научна конференция -Приморско


 -
  
 -
 
  2738
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/