Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика, добри европейски практики в областта на социалната икономика - В: Иновативност в търсене на ефективност при усвояване на средствата от СФ : проект на тема: "Провеждане на студентска практика по тема "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" : [сборник] / [състав. Мария Сотирова ... и др.] ; [ред. Мария Серафимова]; с.106-117; изд. Благоевград : Бон, 2010, ISBN 978-954-395-054-6; COBISS.BG-ID 1244689124


Тодорова, Теодора (2010) Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика, добри европейски практики в областта на социалната икономика - В: Иновативност в търсене на ефективност при усвояване на средствата от СФ : проект на тема: "Провеждане на студентска практика по тема "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" : [сборник] / [състав. Мария Сотирова ... и др.] ; [ред. Мария Серафимова]; с.106-117; изд. Благоевград : Бон, 2010, ISBN 978-954-395-054-6; COBISS.BG-ID 1244689124


 
  Статия
 социална икономика, европейски практики
 Издадено
  27378
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/