Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза – опитът на Германия. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.7, с. 68-77; ИК "Труд и право", ISSN/ISBN 1312-9471 (print) COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2009) Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза – опитът на Германия. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.7, с. 68-77; ИК "Труд и право", ISSN/ISBN 1312-9471 (print) COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 
  27375
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/