Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза – опитът на Германия, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.7, с. 68-77; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


Тодорова, Теодора (2009) Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза – опитът на Германия, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.7, с. 68-77; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


 
  Доклад
 
 
  27375
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/