Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него, Информационен бюлетин по труда, изд. “ИК Труд и право”, 2009, бр.6, с. 72-81; ISSN1312-9503


Тодорова, Теодора (2009) Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него, Информационен бюлетин по труда, изд. “ИК Труд и право”, 2009, бр.6, с. 72-81; ISSN1312-9503


 
  Доклад
 
 
  27374
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/