Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.6, с. 72-81; изд. “ИК Труд и право”, ISSN1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2009) Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.6, с. 72-81; изд. “ИК Труд и право”, ISSN1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 
  27374
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/