Реформи в пенсионните системи на страните членки на Европейския Съюз. Акценти., Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.2, с. 62-69; ISSN1312-9503


Тодорова, Теодора (2009) Реформи в пенсионните системи на страните членки на Европейския Съюз. Акценти., Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.2, с. 62-69; ISSN1312-9503


 
  Доклад
 
 
  27373
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/