Подходи и решения в социалната политика при определяне линията на бедност в България В: сборник: България в европа-2007, международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.) Ред. Б.Байков и др, София: Изд. Горекс Прес, 2006 г., с.415-420 . ISSN/ISBN 954-616-170-5; 978-954-616-170-3, COBISS.BG-ID......


Тодорова, Теодора (2006) Подходи и решения в социалната политика при определяне линията на бедност в България В: сборник: България в европа-2007, международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.) Ред. Б.Байков и др, София: Изд. Горекс Прес, 2006 г., с.415-420 . ISSN/ISBN 954-616-170-5; 978-954-616-170-3, COBISS.BG-ID......


 Докладът разглежда методи за определяне линията на бедност в България
  Доклад
 линия на бедност
 Издадено
  27372
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/