Ролята на социалния работник в гражданското общество. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството на труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748)


Тодорова, Теодора (1997) Ролята на социалния работник в гражданското общество. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството на труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748) у нас


 Докладът разгежда ролята на социалния работник в гражданското общество
  Доклад
 социален работник, гражданско общество


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  27370
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/