Ролята на социалния работник в гражданското общество; Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748)


Тодорова, Теодора (1997) Ролята на социалния работник в гражданското общество; Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748)


 
  Доклад
 
 
  27370
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/