.On the nonautonomos Gaus`s system (S.Georgiev)


Петров, Димитър (1999) .On the nonautonomos Gaus`s system (S.Georgiev) UBH:94-98


 -
  
 -
 
  2737
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/