Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа В. Търново, Фабер, с. 134, ISBN - 978-954-400-452-1 (COBISS.BG-ID – 1236186340) Сагдън, Д, Йоргова, Милена, Будева, Соня, Стоянова, Стела


Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа В. Търново, Фабер, с. 134, ISBN - 978-954-400-452-1 (COBISS.BG-ID – 1236186340) Сагдън, Д, Йоргова, Милена, Будева, Соня, Стоянова, Стела


 
  Книга
 
 
  27369
 Теодора Тодорова

1. Танева, Н., Социална интеграция и социално подпомагане на хора с увреждания , Автореферат, Пловдив, 2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/