Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа. В. Търново: Фабер, 2008, 136 с. ISBN 978-954-775-885-8 (COBISS.BG-ID 1228540388) Издателство "Фабер", В. Търново; Будева, Соня Будева, Стела Стоянова, Теодора Демирева, Милена Йоргова| Григорова, Боряна Григорова, Сагдън, Дейв, Лиляна Русонова, Юлия Пулова


Тодорова, Теодора (2008) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа. В. Търново: Фабер, 2008, 136 с. ISBN 978-954-775-885-8 (COBISS.BG-ID 1228540388) Издателство "Фабер", В. Търново; Будева, Соня Будева, Стела Стоянова, Теодора Демирева, Милена Йоргова| Григорова, Боряна Григорова, Сагдън, Дейв, Лиляна Русонова, Юлия Пулова


 
  Книга
 
 
  27368
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/