Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 Георгиева, Боряна Григорова, Дейв Сагдън, Искра Димитрова, Лиляна Русанова, Соня Будева, Стела Стоянова, Татяна Бешева


Тодорова, Теодора (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 Георгиева, Боряна Григорова, Дейв Сагдън, Искра Димитрова, Лиляна Русанова, Соня Будева, Стела Стоянова, Татяна Бешева


 
  Студия
 
 
  27367
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/