Regarding the Remuneration of the Social Worker Profession, LAP LAMBERT Academic Publishing, p.108, ISBN-13: 978-620-2-02420-4; ISBN-10:6202024208; ISBN - 978-620-2-02420-4 (COBISS.BG-ID – 1284462820)


Тодорова, Теодора (2017) Regarding the Remuneration of the Social Worker Profession, LAP LAMBERT Academic Publishing, p.108, ISBN-13: 978-620-2-02420-4; ISBN-10:6202024208; ISBN - 978-620-2-02420-4 (COBISS.BG-ID – 1284462820)


 
  Студия
 
 
  27366
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/