Обучение на студентите по социални дейности в умения, форми и методи за социално-педагогическа подкрепа на деца с девиантно поведение. – В: Към европейски стандарти в обучението и практиката по социални дейности, конференция с международно участие, 27.10.2001.


Тодорова, Теодора (2001) Обучение на студентите по социални дейности в умения, форми и методи за социално-педагогическа подкрепа на деца с девиантно поведение. – В: Към европейски стандарти в обучението и практиката по социални дейности, конференция с международно участие, 27.10.2001.


 
  Доклад
 
 
  27365
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/