Възможности за нови социално-политически решения в превантивната дейност спрямо непълнолетните правонарушители“ – В: Сборник с материали от конференция с международно участие, Китен. 2001


Тодорова, Теодора (2001) Възможности за нови социално-политически решения в превантивната дейност спрямо непълнолетните правонарушители“ – В: Сборник с материали от конференция с международно участие, Китен. 2001


 
  Доклад
 
 
  27364
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/