Идеен проект за осъществяване на социална работа с непълнолетни закононарушители. – В: Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа. Международна конференция. Бургас.1998


Тодорова, Теодора (1998) Идеен проект за осъществяване на социална работа с непълнолетни закононарушители. – В: Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа. Международна конференция. Бургас.1998


 Дкладът разглежда възможността чрез социална раббота да се осъществява превенция на правонарушенията сред непълнолетните деца.
  Доклад
 социална работа, непълнолетни правонарушители
 Издадено
  27363
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/