Социално подпомагане на диабетноболните в България, „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”,, Свищов, 2000 COBISS.BG-ID 1037209316


Стоянова, Стела (2000) Социално подпомагане на диабетноболните в България, „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”,, Свищов, 2000 COBISS.BG-ID 1037209316 Свищов, 2000, ISBN 954 23 0031 X COBISS.BG-ID 1037209316


 
  Доклад
 диабет


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  27357
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/