Аврамов, В. Стенописи в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Ловеч.


Аврамов, Владимир (2017) Аврамов, В. Стенописи в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Ловеч. София


 Анализ на внушителен църковно стенописен обект
  Изложба
 катедрален храм, стенописи, иконография
 
  27347
 Владимир Аврамов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/