Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студенти към рисковата група - лица с увреждания,Международна конференция БСУ, "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза", с. 223


Стоянова, Стела (2010) Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студенти към рисковата група - лица с увреждания,Международна конференция БСУ, "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза", с. 223 БСУ издателство ISBN - 978-954-9370-70-6; 978-954-9370-71-3; 978-954-9370-72-0 COBISS.BG-ID - 1245758692


 Проучване на студентско мнение за лица с увреждания.
  Доклад
 лица с увреждания
 Издадено
  27340
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/