"Моделирането като средство за формиране на понятието функция в обучението по математика"


Колева, Камелия (2006) "Моделирането като средство за формиране на понятието функция в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май


 построена е методическа система за формиране на идеята за функция като модел на реални процеси и инструмент за решаване на практически задачи
  
 
 
  2732
 Камелия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/